Site Overlay

МОДУЛНОТО ТЯЛО

Проект на Флорис Кайк

„Модулното тяло“ (The Modular Body, 2016) е дигитален, интерактивен художествен проект на холандския визуален артист и режисьор Флорис Кайк. „Модулното тяло“ е научно-фантастичен онлайн разказ, съдържащ 56 документални клипа, за историята на Оскар – модулнa форма на живот, създадена от триизмернo отпечатани от човешки клетки органи и електрически мозък. Чрез идеята за преобразуване на човешкото тяло в отворена модулна система разказът на проекта насочва към актуални проблеми като биотехнологичното развитие и влиянието му върху човешкия живот.
Работата разглежда въпроси като: до каква степен биотехнологиите формират нашия живот; къде е границата между природното и изкуственото и каква е човешката природа. Философът Йоана Зилинска твърди, че човешката природа е била винаги техническа, но през изминалия век – период на възникване на новите технологии – технологичният напредък и разпрострирането му върху човешкото съществуване предизвикват процес на ускоряване и интензификация на човешкото техническо състояние. Въпреки това, процесът на диференциране от природата определя „природата“ на човека, вписвайки я в дихотомията природа/култура. Концепцията е развита от философа Боян Манчев, който твърди, че припознаването на автохтонността на техническото състояние и постоянната трансформация на човека, е единствения начин, по който можем да устоим властта на техническото. 
„Модулното тяло“ е видео творба, базирана в интернет и използваща уеб пространството и социалните мрежи, за да покаже и предаде своето послание на аудиторията си. Във връзка с твърдението на Кристоф Зярек за значението на произведението на изкуството в съвременното общество и неговото включване в механизмите на техническото (разбирано като модерно отношение към живота, доминирано от власт и манипулация) или тяхното опровергаване, може да се твърди, че проектът за Оскар е интегриран в оперативната система на властта, доминираща социалната взаимосвързаност, тъй като, бидейки базиран онлайн, той използва начини на комуникация, вече впримчени във властовия механизъм. От друга страна, разказваната история е измислена и бидейки разположена на границата между реално и въображаемо, използвайки „истински“ персонажи и „документирайки“ целия процес на създаване на Оскар, тя се превръща в правдоподобен разказ, което, от своя страна, поставя под съмнение „ефективността“ на техническото, тъй като нейният художествен харакер, т.е. „въображаемото“ създава условия за „игра“ с контрола на техническото и по този начин оспорва властовата модалност на социално съществуване. 
Разглеждането на тези аспекти на работата на Флорис Кайк ни води до твърдението, че „Модулното тяло“ се разполага на границата между опровергаването, от една страна, и внедряването във властовата система на съвременния свят, от друга: бидейки онлайн проект, той участва в оперативната хегемонна система, която обаче бива отхвърлена чрез повдигане на въпроси като споменатите по-рано: за човешкото тяло, природа и властта на биотехнологичните индустрии; и чрез неговия въображаем характер, той позволява разкриването на властта на техническото.
Текст: Ива Бужашка

Ива Бужашка е арт теоретик, родена в София през 1986 г. Завършва бакалавърска степен в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България (история). Учи в Ла Сапиенца, Рим, Италия (културология), НБУ, София, България (магистърска степен по изкуствознание), Копенхагенски университет, Копенхаген, Дания (програма Еразъм) и Лайденски университет, Лайден, Холандия (магистърска степен по изкуствознание). По настоящем живее в Амстердам и преподава български език и култура в българските училища в Лайден и Амстердам, Холандия.
Участвала е в различни проекти: изготвяне на учебни модели за музейна педагогическа дейност (Framer Framed, Амстердам), организиране и продуциране на изложби (Mediamatic, Framer Framed, Amsterdam), във фестивали (Copenhagen Photo Festival, Дания; Envision, Коста Рика).
Професионалните й интереси са насочени в областта на съвременното визуално изкуство – концепцията за темпоралност, ритуални и духовни художествени практики, биоарт и новите технологии, педагогически методологии в художественото образование. 
Публикации: Преглед на изложба: It Won’t Be Long Now, Comrades!, Framer Framed Magazine, Амстердам, окт. 2017; The Space of Χώρα. A perspective on Contemporary Art. // Лайден: Leiden University, юли 2017; Усвояване на византийската традиция в модерното изкуство: Иван Милев. // сп. Следва, 33, София: НБУ, 2016/ Литернет, май 2018.

Флорис Кайк е холандски визуален артист и режисьор, роден през 1982 г. в Тийл, Холандия. Завършва Художествената Академия, Синт-Йост в Бреда (специалност „Анимация“), и получава магистърската си степен от Сандберг Институт, Амстердам, Холандия. Става известен за по-широката публика с въображаемите си документални филми „The Order Electrus“ и „Metalosis Maligna“, които са представяни и награждавани на редица изложби, филмфестивали и арт събития по света.
През 2012 г. онлайн проектът му „Human Birdwings“ достига световната преса. Голям брой от видеа, публикувани на уебблога на неговия алтер его Ярно Смитс, (който твърди, че е първият човек, който може да лети), са споделени от телевизионни и радиопредавания като ABC news, CBS news, и холандското телевизионно предаване De Wereld Draait Door, в което Кайк разкрива, че цялата история на Смитс е фикция. 
През 2012 г. е назначен от град Хага за посланик „Creative City“, а през 2016 г. е назначен за член на Университета по изкуства в Утрехт и сътрудник на Next Nature Network.
Кайк печели наградата Gouden Kalf за последния си проект „The Modular Body“. Работата е научно-фантастична история за създаването на Оскар – жив организъм, изграден от човешки клетки. Действителната история е качена и разпространявана чрез различни социални медии. 
В своята работа Флорис Кайк поставя въпроси като: какво е влиянието на социланите медии върху зрителя? Какво е реално и какво е подставено? Кайк използва социалните медии, за да насочи публиката към неотложния и актуален дебат, свързан с възникващите етични проблеми за модифицирането на човешката материя, предизвиквайки публиката да преосмисли ролята на новите технологии, както по отношение на медицинските иновации, така и и по отношение на самите социални медии.

Куратор: Ива Бужашка

Повече информация за проекта може да прочетете и видите на themodularbody.com

31 май – 27 юни 2018

0GMS, Софийска градска художествена галерия – СГХГ