Site Overlay

ХИ-РО-ШИ-МА

Моноспектакъл на Емона Илиева

Французойка и японец в Хирошима – 14 години след атомната бомба. Две непокътнати отвън, красиви тела. Две разрушени реалности отвътре. Представление за паметта и желанието, за безразличието и страха от безразличието.

„Хи-ро-ши-ма“ е моноспектакъл, съчетаващ алтернативни с класически театрални форми. Представлението залага на близкия контакт с публиката, разбивайки „четвъртата стена.“ Актрисата общува директно със зрителя, а мизансценът се случва из цялото пространство на залата. Реалното действие и въображението са вплетени в едно, чрез всички изразни средства на съвременния танц. Присъствието на актрисата, пласическите етюди, звуковата и музикалната среда и сценографското решение размиват границите между реалния живот, спомена и фантазията. Зрителят е изцяло потопен в този свят. Със средствата на физическия театър се създава нова адекватна експресивност на текста на Маргьорит Дюрас и засилване на търсената в съвременния прочит режисьорска интерпретация на основните въпроси в пиесата, тяхната актуалност във времето и резонирането им в отделния индивид. “Х-ро-ши-ма” е своеобразен диалог с публиката върху общочовешкия проблем, който е поставен в основата на творбата на Маргьорит Дюрас “Хирошима, моя любов”, осъждаща насилието и омразата между хората – заплахата от погубването на човечността. А също така и невъзможността да се оправдае човешката омраза и бруталният ужас и насилие, които продължават да съществуват и днес – от официални политически решения до терористични актове, сякакш човекът никога не си взема поука и няма памет за своята история и безчовечността и безумието на тези актове. (И атомната бомба като свръх ужас и проява на чудовищното осъществяване на човешката жестокост отвъд всяка човечност). Тези крайни прояви на ужас и насилие разрушават човешките същества и възможността им за връщане в рамките на нормалността. Моноспектакълът се занимава с това как едно същество (на пръв поглед непокътнато отвън) травмирано от преживения краен ужас по време на Втората световна война и “разрушено отвътре”, взема решения за живота, когато всички ориентири в реалността са изгубили своя смисъл в една крайна проява на човешката глупост и жестокост – война, унищожение на живи същества.

Сценична адаптация, режисура и костюми: Stodara

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на НДФ “13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ” и с любезното съдействие на театрално Сдружение “Метеор” и ХаХаХа ИмПро Театър.

**Спектакълът не се препоръчва за лица под 12 години

Премиера: 28 и 29 септември 2018

The Fridge, ул. Ген. Паренсов 6Б, София