Site Overlay
ХИ-РО-ШИ-МА 
Моноспектакъл на Емона Илиева
ХИ-РО-ШИ-МА
Моноспектакъл на Емона Илиева
МОДУЛНОТО ТЯЛО
Флорис Кайк
МОДУЛНОТО ТЯЛО
Флорис Кайк
PEEPING TOMS AND JERRIES
Изложба на Павел Найденов
ЕРОТАНАТОС
Изложба на Жулиен Воано
ЕРОТАНАТОС
Изложба на Жулиен Воано
ТЕЛА, ГЕНЕРИРАЩИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изложба на Стефан Дончев
БЕЗКРАЕН ЖИВОТ
Изложба на Калина Терзиева
корица
ЧУДНА ГРАДСКА ИСТОРИЯ
Инсталация на Мартин Пенев