Site Overlay

БЕЗ СТОН

Инсталация на Радослав Мъглов

Стерилно пространство.

Oбекти. Вериги.

Гранична асоциация. Привидност. Самоотъждествяване.

Автора и зрителя са в сходни позиции, възприемайки No Sigh. Работата сама по себе си работи като “процес” провокация, която се облича в субективна емоция в акта на възприемане.

Радослав Мъглов завършва скулптура през 2005 г. в Националната Художествена Академия, София, България. Живее и работи в София, България. Интересува се от символи, посоки, асоциации, форми като проекции. Обособявайки “особено” пространство (обект), дразнител, Мъглов достига до зрителя на ниво нагон, засилвайки вътрешното напрежение в наблюдаващия. Участията му в изложби включват “AIDS Memorial Park” – New York , Америка2012; “National Awards for Allianz”- България 2009-2010; “ The Roads Of Asia” – Азия 2009; Open Air Sculpture – България  2004;  XIV International Festival for Computer Arts –България 2002;

Повече информация може да прочетете и видите на radoslavmaglov.com

15 – 23 януари 2013

The Fridge, бул. Мадрид 8, София