Site Overlay

ТЪРСЕНЕТО

Видео инсталация на Валентина Траянова

В „Търсенето” Валентина Траянова пее една песен. С две различни роли изразява човешко общуване, но диалогът има повече визуален характер, постигнат само от моделиране на изражението на лицето и тона на гласа, без пряка връзка с текста на песента. Това са основните означаващи средства. Те не са много обясняващи, нито прекалено членоразделно изобразяващи, но видеото не може да остане неразбрано. Така Валентина Траянова въплъщава търсенето на качеството, както и онова, което се случва по пътя към безпогрешно изпълненото парче изкуство.

Текст: Даниела Радева

Повече информация може да прочетете и видите на
lubovda.tumblr.com

21 септември

The Fridge, бул. Мадрид 8, София