Site Overlay

MIMETIC SPACES

Групова изложба

Мimetic spaces е групов проект, който обхваща характерни теми за нашето съвремие. Теми, които занимават едно общество, което все повече сраства само в себе си, в което растоянията стават все по-къси, времето все по-кратко и отделният човек e загубил своите корени. Как се проявява глобализацията в нашето еждневие, каква е нейната характерна естетика и кои са нейните лица днес?
Четири различни позиции изследват тази тематика и показат картини, които описват процеса на глобалното срастване. Четирима артисти, които сами са символ на (това) номадско общество, и точно поради тази причина с особен интерес и един поглед и развита чувствителност виждат този феномен.

В своята инсталация Heidiland, Паран Пур се занимава с чистото инсцениране на места в непознати контексти и изследва тяхната автентичност.

Кои са прегнантните културни символи и как въздействат в контекста на street art е темата на текстилния колаж на Валентина Бонева. Нейната работа Graffixil е една колекция и нова интерпретация на урабнични символи, които отразяват многообразието и пулсиращото съжителство по улиците. 

Павлина Бонева изследва в нейната анимация Fast Food Guide забързаното ежедневие и бързата консумация с един саркастичен поглед. Бързото хранене като символ на една глобаризирана култура, за коята комуникацията сащо е като изяждането на един бургер.

Работата на Владимир Младенов обединява в себе си ежедневни ситуации от различни култури, които чрез тяхната висока идентификационна ценност подтикват към саморефлексия.

Различни медии като инсталация, видео, колаж, текстил, илюстрация и stop motion филм ще бъдат обединени в проекта Mimetic spaces , не на първо място да определят своята роля и своите граници, а най-напред да формулират възможно най-интезивно чувството за смаляващия се свят и с това все по-голямото пространство за действие.

21 август – 21 септември 2009

The Fridge, ул. Овче поле 122, София